نمایش دادن همه 5 نتیجه

میلک شیک زن (شیکر) سیدو 2 لیوان CEADO M98/2

ساخت ایتالیا مناسب برای مخلوط کردن انواع بستنی و نوشیدنی ها و …

میلک شیک زن (شیکر) فیمار 1 لیوان FIMAR FP1I

ساخت ایتالیا مناسب برای مخلوط کردن انواع بستنی و نوشیدنی ها و …

میلک شیک زن (شیکر) همیلتون 1 لیوان HAMILTON HMD 200

ساخت چین( تحت لیسانس آمریکا) مناسب برای مخلوط کردن انواع بستنی و نوشیدنی و...

میلک شیک زن (شیکر) همیلتون 3 لیوان HAMILTON HMD400

ساخت چین( تحت لیسانس آمریکا) مناسب برای مخلوط کردن انواع بستنی و نوشیدنی و...